27 Contoh Kalimat Dengan Kata ‘May’ Dalam Bahasa Inggris Beserta Arti

27 Contoh Kalimat Dengan Kata ‘May’ Dalam Bahasa Inggris Beserta Arti

 

27 Contoh Kalimat Dengan Kata 'May' Dalam Bahasa Inggris Beserta Arti
27 Contoh Kalimat Dengan Kata ‘May’ Dalam Bahasa Inggris Beserta Arti

 

Kumpulan Contoh May Dalam Bahasa Inggris

 

Materi kali ini akan berhubungan dengan modal dalam bahasa inggris, sahabat KBI masih ingat apa yang dimaksud dengan modal? dan ada berapa saja modal dalam bahasa inggris? Modal memiliki banyak macam atau jenisnya, salah satunya yag aka kita bahas kali ini yaitu modal may.

May merupakan bentuk modal dalam bahasa inggris yang memiliki arti boleh, bentuk past dari may sendiri yaitu might, bentuk yang lebih polite atau yang lebih sopan nya yaitu might.

Nah, ada juga may be, may be sendiri disini dapat diartikan ‘mungkin’, sahabat KBI pasti sudah sering mendengarnya bukan?

Lalu bagaimana Contoh Kalimatnya dalam bahasa inggris? Berikut ini admin akan memberikan contohnya beserta dengan artinya dalam bahasa inggris.


 1. You may sleep in my room (kamu boleh tidur di ruagan ku)
 2. she may sweep this floor (Dia boleh menyapu lantai ini)
 3. we may not submit this task (Kita boleh untuk tidak mengumpul tugas ini)
 4. May I call your name? (bolehkah aku memanggil nama mu?)
 5. He may love you (Dia boleh mencintaimu)
 6. Might you call me? (Maukah kamu menelepon mu?)
 7. May be I can not always there for you (mungkin aku tidak bisa selalu ada untuk mu)
 8. May I drink your water? (Bolehkah aku meminum air mu?)
 9. we may move from this town (Kita boleh pindah dari kota ini)
 10. They may say love me (mereka boleh mengatakan mencintai aku)
 11. We may love each other (kami boleh mencintai satu sama lain)
 12. you may call me baby (kamu boleh memanggilku sayang)
 13. I may to buy a new hand phone (aku boleh membeli hape baru)
 14. She may eat this food (Dia boleh makan makanan ini)
 15. My friend may come to my house (Tema ku boleh datang kerumah ku)
 16. You may drink a cup of my coffee (kamu boleh minum secangkir kopi ku)
 17. They may go in  bali (mereka boleh pergi ke bali)
 18. That girl may wear this dress (Gadis itu boleh memakai gaun ini)
 19. May be I can not love you anymore (mungkin aku tidak bisa mencintai mu lagi)
 20. she may like me (dia mungkin menyukai aku)
 21. you may read this book (kamu boleh membaca buku ini)
 22. they may gather in this room (mereka boleh berkumpul di ruangan ini)
 23. she may be cooks a delicious food for me (Dia mungkin memasak sebuah makaan yang enak untuk ku)
 24. they may ignore me now (mereka bolehmengabaikan aku sekarang)
 25. He may drop this hand phone (Dia boleh menjatuhkan hape ini)
 26. my mom may love her another daughter (Ibuku boleh mencintai anak perempuan nya yang lain)
 27. They may miss me every night (mereka boleh merindukan aku setiap malam)

Semoga bermanfaat ya sahabat KBI semua 🙂


Simak Materi KBI Lainnya :